ÚVOD

Ponúkame Vám riešenia pre osvetlenie a ozvučenie Vášho motorového vozidla, slúžiaceho na ochranu a záchranu života a majetku.

 

Našou špecializáciou je vybavenie pohotovostných zložiek s čo najkvalitnejšími príslušenstvami vrátane montáží, opráv , servisu a údržby , s možnosťou vykonania aj u zákazníka.

Našim cieľom je zabezpečiť viditeľnosť vozidiel čo najvhodnejšími spôsobmi, aby Vaša práca prebehla bez obmedzení na pozemných komunikáciách.Po zadaní potrebných parametrov vozidla a Vašich požiadaviek, Vám vyhotovíme ponuku na vybavenie vozidla, vrátane montáží za čo najvýhodnejšie ceny.

 


Veríme, že sa rozhodnete naše služby využívať a budete s nimi  spokojní.

Tešíme sa na  spoluprácu.

Tím Auto-LIGHTBAR2009